Officiele site van KHO Bierbeek

 • Samen
 • Hogerop
 • Ontplooiing
 • Ontspanning
 • Talent

Wat bij kwetsuur

Het is niet leuk, maar af en toe gebeurt het toch.....een kwetsuur.

Hieronder vind je een samenvatting van de verschillende stappen die je moet doorlopen :

 • eerst zorg je ervoor dat je trainer op de hoogte is van je kwetsuur
 • je zorgt dat je een ongevalfiche binnenbrengt BINNEN DE 10 WERKDAGEN na het ongeval - dit formulier kan je krijgen op de club of kan je vinden bij de downloads - BELANGRIJK : moet ingevuld worden door een doktor en je moet er een ziekenkasklever op aanbrengen.Breng het ingevulde formulier tijdig binnen bij de secretaris Desire SCHEPERS - Waterstraat 22 - 3360 Bierbeek.
 • Kort nadien ontvang je een schrijven met een blanco herstelfiche en een referentie van je ongeval dossier
 • Je betaalt de rekeningen, maar je houdt alle attesten bij
 • Je neemt contact met een club kiné zodra je de diagnose gehoord hebt van je doktor
 • Zodra je revalidatie kan starten, doe je dat met je kiné
 • Wanneer je terug op de training kan starten, neem je eerst contact met de club kiné om een aangepast trainingsschema af te spreken
 • Je mag pas opnieuw aan de wedstrijden deelnemen na akkoord van de club-kiné EN na een herstelfiche te hebben binnengebracht op het club secretariaat
 • Nadat je alle afrekeningen hebt ontvangen, kan je de afrekening binnenbrengen bij de secretaris.
 • Na een aantal weken ontvang je dan het gedeelte van de kosten dat niet door de ziekenkast werd betaald, van onze club secretaris.

Het is duidelijk dat deze procedures strikt dienen gevolgd te worden. 

 

 

 

                     KHO BRUNCH - Zondag 19 mei van 10u tot 15u 

Inschrijven