Officiele site van KHO Bierbeek

 • Samen
 • Hogerop
 • Ontplooiing
 • Ontspanning
 • Talent

Wat bij kwetsuur

Het is niet leuk, maar af en toe gebeurt het toch.....een kwetsuur.

Hieronder vind je een samenvatting van de verschillende stappen die je moet doorlopen :

 • eerst zorg je ervoor dat je trainer op de hoogte is van je kwetsuur; dan zijn er 3 mogelijkheden : OFWEL gaat het om een ongeval of kwetsuur waarbij het evident is dat je onmiddellijk naar hospitaal of dokter moet OFWEL stuurt de clubkiné je door naar een doktor  OFWEL is het advies van de club kiné dat een korte rust of revalidatie op de club de zaak zal verhelpen
 • indien er een dokter bij te pas komt, zorg je dat je een ongevalfiche binnenbrengt BINNEN DE 10 WERKDAGEN na het ongeval - dit formulier kan je krijgen op de club of kan je vinden bij de downloads - BELANGRIJK : moet ingevuld worden door een doktor en je moet er een ziekenkasklever op aanbrengen.Breng het ingevulde formulier tijdig binnen bij de secretaris Desire SCHEPERS - Waterstraat 22 - 3360 Bierbeek.
 • Kort nadien ontvang je een schrijven met een blanco herstelfiche en een referentie van je ongeval dossier
 • Je betaalt de rekeningen, maar je houdt alle attesten bij
 • Je neemt contact met een club kiné zodra je de diagnose gehoord hebt van je doktor
 • Zodra je revalidatie kan starten, doe je dat bij je kiné naar keuze -  wij bevelen aan te werken met De SportPraktijk in Heverlee, omdat we met deze organisatie een samenwerking hebben
 • Wanneer je terug op de training kan starten, neem je eerst contact met de club kiné om bevestiging dat je aan de groepstrainingen kan deelnemen of om een aangepast trainingsschema af te spreken
 • Je mag pas opnieuw aan de wedstrijden deelnemen na akkoord van de club-kiné EN na een herstelfiche te hebben binnengebracht op het club secretariaat
 • Nadat je alle afrekeningen hebt ontvangen, kan je de afrekening binnenbrengen bij de secretaris.
 • Na een aantal weken ontvang je dan het gedeelte van de kosten dat niet door de ziekenkast werd betaald, van onze club secretaris.

Het is duidelijk dat deze procedures strikt dienen gevolgd te worden. 

KHO MOSSELFEEST 2021 :

 1, 2  &   3    oktober

 

Hier reserveren