Officiele site van KHO Bierbeek

  • Samen
  • Hogerop
  • Ontplooiing
  • Ontspanning
  • Talent

Vertrouwenspersoon

KHO Bierbeek heeft de ondersteuning van een persoon die de rol van ombudspersoon of vertrouwenspersoon op zich neemt.  Gunther JANSSENS neemt voor onze club deze taak op zich.

Spelers die iets te signaleren hebben dat een relatie heeft met het voetbal en dat ze liever niet met trainer of afgevaardigde of TVJO bespreken, kunnen betrokkene contacteren. Geval per geval wordt apart bekeken. Uiteraard wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd.

Het kan hierbij gaan om pestgedrag, problemen i.v.m. het school/relatie/ouders, grensoverschrijdend gedrag, .... uiteraard moet er wel een relatie zijn met het voetbal binnen de KHO Bierbeek club.

We moedigen onze spelers aan om hiervan gebruik te maken indien nodig.

De gegevens van Gunther JANSSENS vind je onder het menu item CLUB - JEUGDCOMITE. Bij de Jeugd downloads vind je ook ons charter terzake, waar je wat meer details kan vinden.

KHO MOSSELFEEST 2021 :

 1, 2  &   3    oktober

 

Hier reserveren