Officiele site van KHO Bierbeek

  • Samen
  • Hogerop
  • Ontplooiing
  • Ontspanning
  • Talent

Kho missie

KHO Missie

De KHO Missie leest als volgt :

KHO Bierbeek heeft de tweeledige ambitie om

(1) met het eerste elftal een vaste waarde te worden in de nationale amateurreeksen en

(2) een jeugdopleiding aan te bieden die daar maximaal bij aansluit, maar die tegelijk aan iedere speler uit Bierbeek de mogelijkheid biedt de voetbalsport te beoefenen.

Om deze ambitie te realiseren wil KHO Bierbeek een modern en transparant beleid voeren waarbij de club zowel op sportief als op organisatorisch vlak een referentieclub wordt in onze regio.

Daartoe wil KHO Bierbeek:
• de club verder uitbouwen tot een gestructureerd en professioneel geheel waarbij openheid in de communicatie naar spelers en medewerkers centraal staat;
• een sportieve en financiële langetermijnplanning ontwikkelen die jaarlijks wordt bijgestuurd door het jeugd- en het directiecomité;
• een uitmuntende jeugdopleiding aanbieden met als doel de optimale ontplooiing van alle spelers en een maximale doorstroming naar het eerste elftal van onze
meest talentrijke spelers;
• het eerste elftal verrijken met waardevolle externe spelers die passen in onze beleidsvisie;
• een veilige, hedendaagse en kwaliteitsvolle infrastructuur aanbieden;
• onze groene clubkleuren uitdragen door met duurzame beleidsacties ons steentje bij te dragen aan de toekomst van onze planeet;
• de werking van de club en het gedrag van onze medewerkers en spelers laten stoelen op een cultuur van wederzijds respect, eerlijkheid en discipline;
• de binding tussen het eerste elftal, de jeugdspelers, de medewerkers en de supporters te optimaliseren.

Voor de jeugd van KHO Bierbeek wensen we:
• een deskundig georganiseerde jeugdwerking te garanderen, die zich presenteert
als één geheel over alle leeftijden heen;
• als uithangbord voor de gemeente Bierbeek te fungeren en spelers aan te trekken
van zowel binnen als buiten onze gemeente;
• een voetbalopleiding aan te bieden gebaseerd op de 5 pijlers van het SHOOT concept :
o SAMEN : alle leden (spelers, staf, ondersteuning,…) samen vormen het kloppende hart van de club
o HUISREGELS : we vinden het belangrijk dat iedereen zich gedraagt volgens onze waarden
o ONTSPANNING : Spelplezier moet voorop staan
o ONTPLOOIING : de speler en zijn individuele ontplooiing staan altijd centraal
o TALENT : het versterken van onze IP teams zal bijdragen tot de sportieve ambities van de club

Bij de downloads vind je de volledige versie van onze club missie/visie.

 

KHO PAASSTAGE 2-5 APRIL 2024

Voetbal Paaskamp KHO van 2 tot 5 april 2024

Prijs is 150 Euro voor de 4 dagen (of 45 euro per dag)

Je krijgt ook oefenbal als je voor de 4 dagen inschrijft

Inschrijven via [email protected]