Officiele site van KHO Bierbeek

  • Samen
  • Hogerop
  • Ontplooiing
  • Ontspanning
  • Talent

Organisatie

KHO Bierbeek is een VZW.

Het Directiecomité (Dagelijks Bestuur) rapporteert aan de Algemene Vergadering.  De club werkt op basis van 4 werkingscellen :

  • Secretariaat en financiën
  • Jeugdcomité
  • Commerciële cel
  • Sportieve Cel

Deze cellen hebben voor een groot stuk een onafhankelijke werking doorheen de werkweek en komen samen ad-hoc. Wel is er om de twee weken een formele vergadering van het DirectieComité waarin alles wordt gecoördineerd en waarbij voorstellen uit de werkingscellen formeel worden besproken en eventueel beslist.

Alhoewel al de mensen in van het directie comité als vrijwilliger werken, probeert KHO Bierbeek een zo professioneel mogelijke organisatie te zijn. Dat is ook wel nodig vermits het jaarlijkse clubbudget rond de 550.000 Euro schommelt. Dankzij de inzet van deze mensen en al de andere vrijwilligers, lukken we er nu al jaren in om ons op dit niveau te handhaven.

 

KHO PAASSTAGE 2-5 APRIL 2024

Voetbal Paaskamp KHO van 2 tot 5 april 2024

Prijs is 150 Euro voor de 4 dagen (of 45 euro per dag)

Je krijgt ook oefenbal als je voor de 4 dagen inschrijft

Inschrijven via [email protected]