Officiele site van KHO Bierbeek

 • Samen
 • Hogerop
 • Ontplooiing
 • Ontspanning
 • Talent

Rol van de spelers

Rol van de speler

KHO Bierbeek probeert aan al onze jeugdspelers de mogelijkheid te bieden om hun geliefkoosde sport uit te oefenen op een goede manier. Uiteraard verwachten we ook van onze spelers een aantal zaken. Details vind je in het reglement dat je bij de Downloads kan vinden. Enkele uittreksels vinden jullie hieronder :

Jeugdspelers van KHO  Bierbeek herken je aan hun ingesteldheid en levenswijze.

 • Alle jeugdspelers van KHO  Bierbeek hebben respect voor de club.
 • Als jeugdspeler van KHO  Bierbeek ben je ook supporter van de 1ste ploeg. Als je een wedstrijd bijwoont, laat je ook zien dat je uit het goede voetbalhout bent gesneden (geen verwijten naar de scheidsrechter, geen vandalisme, enz.)
 • Elke speler is bereid om zich minstens driemaal per jaar in dienst te stellen van een andere ploeg of van de club (ballenjongen bij de eerste ploeg, een jeugdwedstrijd begeleiden als scheidrechter,…). De spelers vanaf U16 moeten in het kader van hun opleiding over het seizoen een drietal wedstrijden van de U7-U11 fluiten.

Alle jeugdspelers hebben respect voor de accommodatie.

 • KHO  Bierbeek beschikt over een schitterende accommodatie. De hele week is de terreinverantwoordelijke in de weer om de velden en kleedkamers in orde te houden. We ruimen na een training zelf onze kleedkamers op (beurtrol) en doen dit zoals het hoort.
 • Een speler die moedwillig brokken maakt, zal de kosten van de herstellingen moeten betalen en krijgt een schorsing.
 • Een kleedkamer dient om je om te kleden en te douchen. Het is verboden met ballen te spelen, je schoenen in de douches te poetsen en in de douches te spelen. Er worden geen grapjes uitgehaald met kleding van andere spelers. Er wordt niet met modder geworpen noch op de muren gespuwd. De douches zijn geen toilet. Resten van eten en drank horen in de vuilnisbak.
 • De voetbalschoenen worden buiten bij de voorziene kraantjes afgespoeld vooraleer de accommodatie te betreden.
 • Het kunstgrasveld mag enkel worden betreden met propere schoenen (zonder modder) met plastieken noppen; in geen geval mogen voedingswaren op het veld worden meegenomen – dit is opgelegd vanuit het gemeentelijk reglement
 • Ook in de tijd tussen de wedstrijden mag er op het kunstgrasveld niet vrij worden gespeeld (gemeentelijk reglement)
 • Het is ten strengste verboden om glazen flesjes of dergelijke mee op de velden te nemen, die horen in de kantine te blijven.

Alle jeugdspelers hebben respect voor het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld.

 • We laten geen ballen rondslingeren op of rond de terreinen.
 • Na een wedstrijd leggen we de wedstrijdbroeken en shirts in de wasmand of -zak.  We zorgen ervoor dat ze niet binnenstebuiten in deze mand of zak belanden.

Alle jeugdspelers van KHO  Bierbeek hebben respect voor elke medewerker van de club.

 • Dit respect toon je door bij aankomst en verlaten van een activiteit je trainer en ploegafgevaardigde de hand te drukken.
 • Dit respect toon je door altijd en overal tegenover iedereen beleefd te zijn, ook als het wat minder goed gaat (bijv. bij je vervanging – straf – wedstrijd verloren, enz.)
 • Dit respect toon je door een stipte aanwezigheid op de afgesproken tijdstippen voor trainingen, wedstrijden of andere activiteiten en door een strikte naleving van gemaakte afspraken.
 • Dit respect toon je ook door de trainer of de afgevaardigde op voorhand te verwittigen indien je voor een training of een wedstrijd niet aanwezig kunt zijn.

Alle jeugdspelers hebben respect voor alle jeugdspelers van KHO  Bierbeek.

 • Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot minder goed doen hun best en verdienen bijgevolg je kameraadschap. Pestgedrag wordt niet getolereerd en kan een schorsing of zelfs verwijdering uit de club voor gevolg hebben.
 • Geef nooit negatieve kritiek op een medespeler. Wees blij met elke overwinning van één van onze ploegen. Moedig de ploeg of speler die het moeilijk heeft, aan. Voel je nooit te goed om een of andere ploeg uit de nood te helpen.
 • In geen geval mogen er in de kleedkamers foto’s of filmpjes gemaakt worden.

Alle jeugdspelers van KHO  Bierbeek hebben respect voor hun eigen lichaam en uiterlijk.

 • Jeugdspelers van KHO  Bierbeek doen er alles aan om hun lichamelijke conditie zo goed mogelijk te verzorgen. Alcohol, roken, slechte voeding en ongezonde leefgewoontes hebben een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en de sportprestaties en worden daarom zoveel mogelijk vermeden. Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. Gezonde en gevarieerde voeding (met voldoende melkproducten, verse groenten en fruit) is aan te bevelen. Besteed de nodige aandacht aan uw lichaamsverzorging (tanden, voeten, …).
 • Jeugdspelers van KHO  Bierbeek raadplegen dadelijk een arts bij blessures en houden terdege rekening met het advies van de arts en de afspraken terzake binnen de club (zie ‘Wat bij kwetsuren’)
 • Jeugdspelers van KHO  Bierbeek gebruiken geen drugs of stimulerende middelen (doping). Automatische verwijdering uit de club is een logisch gevolg bij het niet naleven van deze regel! Onze jeugdspelers dienen principieel bereid te zijn eventuele controles hieromtrent te ondergaan.
 • Jeugdspelers van KHO  Bierbeek lopen er tijdens de activiteiten van de club onberispelijk bij (kledij volgens afspraak). Voor de wedstrijden is het verplicht om over een trainingspak, opwarmings T-shirt ofn opwarmingssweater en een voetbaltas met het insigne van de club te beschikken. Meer details zijn te vinden in de KHO dresscode zoals gepubliceerd op de website. Wedstrijdkledij wordt op de voorgeschreven wijze gedragen. De voetbalschoenen zijn gepoetst.
 • In de winter wordt getraind met een lange trainingsbroek (tussen 15 november en 15 februari).
 • Elke jeugdspeler van KHO  Bierbeek (van klein tot groot) neemt na de sportbeoefening steeds de tijd om zich te douchen. Badpantoffels (slippers) zijn hierbij om hygiënische redenen aan te raden.

Op deze basis wordt voetballen bij KHO Bierbeek een ervaring voor het leven.

 

KHO PAASSTAGE 2-5 APRIL 2024

Voetbal Paaskamp KHO van 2 tot 5 april 2024

Prijs is 150 Euro voor de 4 dagen (of 45 euro per dag)

Je krijgt ook oefenbal als je voor de 4 dagen inschrijft

Inschrijven via koenraad.nackaerts@khobierbeek.be