Officiele site van KHO Bierbeek

  • Samen
  • Hogerop
  • Ontplooiing
  • Ontspanning
  • Talent

Kiné en Revalidatie

Kine & Revalidatie

KHO Bierbeek telt meer dan 400 jeugdspelers. We willen deze jongens en meisjes hun sport laten beoefenen in optimale omstandigheden. Van voetballers wordt immers meer en meer verwacht dat ze atleten zijn. De belasting tijdens wedstrijden is immers behoorlijk hoog omwille van de contacten en de intensiteit. En dus is de fysieke paraatheid en fitheid een zeer belangrijke factor. En ook na kwetsuren is het immers zeer belangrijk om op een correcte manier opnieuw op te bouwen naar wedstrijden toe.

Specifiek voor de kine, biedt Mahdi ALFARRA, de ondesteuning nraar de jeugdspelers van onze club.  Je vindt de gegevens van onze kine op deze site bij CLUB – Sportieve Cel en ook verder in dit berichtje. Onze kine biedt specifiek een adviserende consultatie bij hinder of twijfel of effectieve kwetsuur – en kan je ook helpen met verstevingsoefeningen in het kader van blessure preventie.

Indien je een kwetsuur hebt, verwachten we dat je effectief contact neemt met Mahdi, zodat die op de hoogte blijft en ook onze TopSportsLab systeem kan updaten (inclusief een prognose van onbeschikbaarheid).

Onze club kiné is dan ook bereikbaar via GSM of email en je kan een afspraak maken met hem op de club (kiné lokaal).  Je kan Mahdi bereiken op het volgende email adres : [email protected]  of op zijn GSM nummer 0465/713032.

Op de volgende momenten is Mahdi beschikbaar voor de KHO spelers :  dinsdag en donderdag van 18u45 tot 19u30.  Je kan gewoon langskomen aan het kine lokaal, maar best is om een afspraak te maken, dan zal je minder wachttijd hebben. Je kan een afspraak maken per email of telefonisch.

Nadat je onze kinesitherapeut op de club hebt gezien, zijn er een aantal scenario’s mogelijk:

  • Bij een lichte blessure kan de speler in kwestie op een aangepast programma volgen, zodat hij gradueel kan instromen in de groepstraining.   Voor deze zaken zijn meestal geen tussenkomst van de arts noodzakelijk.

  • Bij een ‘zwaardere’ blessure zal een doorverwijzing naar een arts noodzakelijk zijn, gevolgd door kine revalidatie in een zelfstandige praktijk. Hier raden we aan om de revalidatie te volgen in de ” THE EXTRA MILE” te Bierbeek (vlak bij de voetbal)   Home – The Extra Mile  aan  gezien we een nauwe samenwerking hebben met deze praktijk. Door de samenwerking met de “The Extra Mile”  is het eenvoudiger en overzichtelijker om de speler vanuit de club goed op te volgen waardoor er een betere communicatie zal zijn met de coaches. Je kan een afspraak maken via hun website, die je vindt bij onze partners

  • Indien de speler op het einde is van zijn revalidatie dient hij opnieuw contact op te nemen met Mahdi die groen licht zal geven om te kunnen trainen. Na langdurige blessure en revalidatie zal de speler eerst ook getest worden op het veld vooraleer hij kan aansluiten met de groep.

Medische ondersteuning : we hebben een samenwerkingsakkoord met een orthopedisch chirurg  en sportletsel specialist Laurent Quisquater. Gekwetste spelers die snel een diagnose willen of beeldvorming, kunnen een afspraak maken in AZ Diest via 013 33 48 18 – [email protected] praktijk: statiestraat 47 , 3290 Diest

Steeds vermelden aan de secretaresses dat het gaat om speler van KHO Bierbeek voetbal. Zij zullen op de hoogte worden gebracht zodat onze spelers snel gezien kunnen worden door de dokter. 

KHO PAASSTAGE 2-5 APRIL 2024

Voetbal Paaskamp KHO van 2 tot 5 april 2024

Prijs is 150 Euro voor de 4 dagen (of 45 euro per dag)

Je krijgt ook oefenbal als je voor de 4 dagen inschrijft

Inschrijven via [email protected]